Udadvendt ansættelseskoordinator (OS) til Koordinationssektionen ved CMS

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du mod på ”on-boarding” af nyt personel til hele Søværnet i en nyoprettet sektionen og stilling ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, CMS, så bør du helt sikkert læse dette jobopslag og sende os din ansøgning.

Om os

CMS er underlagt Søværnskommandoen, og er fysisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk som ligger 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 64 medarbejdere.

CMS er ansvarlig for uddannelser og træning inden for en række grundlæggende maritime uddannelser, samt uddannelser inden for maritim sikkerhed. Vi er typisk første mødested for personale, der begynder i Søværnet. Vores fokus i uddannelserne er på funktionsniveauerne M100 og M200, hvor efteruddannelserne dog henvender sig bredt til alt personel i Søværnet, samt til det øvrige Forsvar inden for særlige områder.

De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo, Hvims eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks. skydebaner, skydesimulator, fartøjer, træningsbassin, brandskrog, Damage Control Unit og Chemical Trainer Unit forefindes.
For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder. Endvidere bidrager vi med Seariders til at understøtte Danish Safety And Readiness Check.

Vores ledelsesfokus er pligt, vilje og motivation. Det må gerne være sjovt at være på CMS, men det er ikke for sjovt. Det omsætter vi til handling gennem anerkendende ledelse, hvor vi forpligter os på at opnå succes som én enhed. Derfor er der en forventning til alle på CMS om, at de kan og tør stille spørgsmål så faglighederne leverer den kvalitet i uddannelserne, som vi stræber efter at yde.


Om stillingen

CMS har netop oprettet en helt ny sektion, hvis opgaveportefølje på nogle områder fortsat er under udvikling og udarbejdelse. De allerede fastlagte opgaver i sektionen er:

- Håndtering af ”Det Brede Opslag” for Søværnet
- Onboarding af værnepligtige der ønsker ansættelse i Søværnet
- Koordinering og administration af lærlingeområdet i Søværnet
- Koordinering og administration af Løjtnanter i det tredje spor
- Koordinering af job- og karriedage i samarbejde med N7 Brandingsektion

Vi forventer ligeledes at koordinering og administration af KI/KU-området tilgår i nærmeste fremtid og du skal være med til at definere sektionens opgaveportefølje og udarbejde processer for opgaverne.

Du bliver den tredje kollega i sektionen, der nu består af en sektionschef og vores nytiltrådte civile medarbejder, der har lærlingene som sit primære område. Vi forventer at øge sektionen yderligere, og du vil skulle støtte og deltage i ansættelsesprocesserne.

Ud over håndtering af værnepligtige og lærlinge, skal koordinationssektionen i nærmeste fremtid også håndtere forvaltning af marineelever, bachelorpraktikanter og løjtnanter på kompetencegivende uddannelse før og under uddannelse inden tilgang til den operative struktur.

En anden væsentlig del af stillingen bliver i samarbejde med den øvrige del af CMS organisation, blandt andet elementet for basisuddannelserne, og SVK Brandingsektion at sørge for, at Søværnet ”kommer ud over kanten” til ungdomsgenerationen, der skal se Søværnet som en attraktiv arbejdsplads.

Du skal også, i samarbejde med sektionschefen, skulle afdække, udvikle og pleje samarbejdsrelationer, der skal etableres i Søværnet, og i Forsvaret, og med relevante civile organisationer og institutioner.

Endvidere skal du støtte i arbejdet omkring sektionens videre organisering og struktur for, at Koordinationssektionen En Indgang kan håndtere personale fra første mødedag i Søværnet og frem til tjenesten som Safe to Sail i sejlende enheder eller i landstrukturen.

Koordinationssektionen vil være center of excellence i relation til at skabe solide og gode ansættelser til Søværnet.
Det er ubetinget vigtigt, at du har et godt kendskab til primært søværnet struktur samt godt kendskab til Forsvarets øvrige struktur og organisering. Hvis du har erfaring fra personaleadministration f.eks. som Banjermester, eller fra Forsvaret Personalestyrelse, er det en fordel for dit virke og mulighed for at lykkes i jobbet.
Stillingen og sektionen er organisatorisk underlagt CMS, men du skal altid holde dig for øje, at du som en del af sektionen også er hele Søværnets person, der skaber troværdige ansættelsesforløb til gavn for Søværnet.

Med baggrund i et godt kendskab til Forsvaret, søværnets enheder og deres mangeartede opgaver, er du en naturlig sparringspartner for nøglepersoner i Søværnet inden for personaleansættelsesområdet.


Om dig

Du er oversergent. Det er et absolut plus, hvis du har erfaring inden for det administrative- og/eller HR-området. Du har et godt kendskab til Forsvarets IT-systemer f.eks. DeMars og WorkZone, og erfaring med sagsbehandling og kan formulerer dig sikkert på skrift og i tale.

Ligeledes er det ønskeligt at du har sejlerfaring.

Du er struktureret og kan opbygge systemer og processer, der sikrer, at sektionen fremstår serviceorienteret. Derfor er det vigtigt, at du kan arbejde med en høj grad af selvstændighed, og af dig selv igangsætter løsninger inden for rammerne af CMS ledelseshensigt og Søværnets bedste.
For at få succes i denne rolle kræver det, at du trives med at tage ansvar, og at du har lyst til at lære og kommer med et stort engagement, som du kan bringe aktivt ind i skabelsen, og senere til drift og udvikling, af sektionen. Samtidig er du ikke bange for at bede om hjælp, når du er i tvivl.
Vi ser gerne du finder det naturligt at understøtte Søværnets traditioner, og har fokus på, at CMS er orlogsmæssigt korrekt udhalet.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationssektionen Én Indgang ved CMS, seniorsergent Betinna Juhl alternativt næstkommanderende ved CMS, orlogskaptajn Anne Elvira Enkelund 51687667.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. juni 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. august 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SVK:
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Søværnets Skoler, Dronning Margrethes Vej 20, 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183548&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844475

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet